El blog de Trespams

[ x ]

Faig servir les cookies de Google Analytics per al control de visites i estadístiques..
És una pardalada, però la llei diu que us he d'avisar, ja veus. Així que si visitau aquest blog donau-vos per informats o sortiu ara mateix i netejau les cookies del vostre navegador. Si continuau llegint, suposaré que ja us està bé. Si vols saber com llevar les cookies del teu navegador: aquí ho pots trobar

Teletreball, una utopia?

La meva utopia personal ha estat des de fa molt temps poder teletreballar. No m'agrada gens fer camí: m'emprenya molt perdre temps a la carretera anant a pas de tortuga quan fan dues gotes, al més mínim accident, cada cop que al polític de torn li dóna per fer una obra nova, quan repinten la carretera, o instal·len una andròmina nova... Són comptats els dies en que puc fer els 20 km d'autovia que separen Binissalem de Palma en menys de mitja hora i per regla general necessit prop de tres quarts d'hora des de que surt de Binissalem fins que entr per la porta de l'oficina.

Per mi això és temps perdut de mala manera, no contribueix gens a mantenir el nostre entorn i a més fa que quan està al ben mig d'un embós t'agafi aquell mala llet que fa que et demanis perquè s'inverteixen tans doblers en carreteres si tanmateix l'únic que s'aconsegueix és posar el coll d'ampolla uns kilómetres, sovint uns métres, més enllà; i somiar en el dia en que hi haurà un transport públic de qualitat, amb horaris racionals i econòmic.

L'alternativa real i factible però és el teletreball, una opció que poques empreses de les illes contemple, però que en feines com la de programador té molt de sentit, sols cal aprofitar la tecnologia que tenim a l'abast. Teletreballar, però implica una serie canvis que potser ni molts treballadors ni molts empresaris o gerents estan disposts a assumir. Anem a pams:

Per començar crec que l'opció de teletreballar ha de ser quelcom voluntari. No es pot obligar a ningú a ser teletreballador ja que potser no disposa a casa d'un lloc adient, potser no el motiva el tema o vet a saber què. Teletreballar ha de ser un alicient pel treballador i no s'ha de fer de qualsevol manera.

Per començar tenim el tema de l'equipament necessari per teletreballar. Partim de la base que farem servir programari lliure al lloc de treball tant per la part del sistema operatiu com per la part de les eines de desenvolupament. Amb aquestes precondicions necessitarem:


  • Una connexió de banda ampla

  • Un o dos ordinadors per programar. A mi m'agrada fer feina amb dos equips, de manera que el que sempre en tenc un completament dedicat a l'entorn de programació i no malbaratant recursos en altres coses.

  • Una impresora.

  • Taula, cadira

  • Equip d'aire condicionat

Com a despeses corrents tendriem a grans trets:


  • Electricitat. Uns 12 Kw-h diaris. Posem un 300 Kw-h mensuals per fer números redons

  • ADSL/Teléfon: 80 Eur mensuals
  • Mòbil: 20 Eur mensuals

  • Material d'oficina: paper, toner, etc. Uns 6 Eur mensuals.

  • Neteja: 60 Eur/mensuals

Aquestes despeses són pràcticament les mateixes que es pot tenir a l'oficina normal, llevat de que en el cas de l'oficina l'empresa ha d'assumir el cost del manteniment del local i el el cas del teletreball aquest cost no existeix.

El problema que pot sorgir és quí paga el mobiliari. Se m'acud que una manera és establir una quota mensual igual a l'amortització del mobiliari que tendria el treballador fent feina als locals de l'empresa de manera que pugui ser el treballador qui compri el mobiliari i l'empresa mensualment vagi pagant l'amortització.

En el teletreball l'empresa assumeix un major cost de les comunicacions i es beneficia d'una necessitat menor d'espai amb la reducció de les despeses generals que això comporta. Pel treballador implica poder disposar d'un espai que cedeix a l'empresa en hores de treball i es beneficia de l'estalvi en hores de desplaçament, en kilòmetratge, en poder conciliar millor la vida laboral i la familiar.

Per què doncs la gent disposada com jo a teletraballar no teletreballa? Doncs perquè a més dels aspectes econòmics, bàsicament favorables a l'opció del teletreball, hi ha tota una sèrie de condicionats que impliquen que tant empreses com treballadors hagin d'establir tot una sèrie de canvis per tal de que el teletreball sigui possible.

El teletreballador, a més d'estar dispost a teletreballar i tenir l'espai, ha d'adaptar-se a utilitzar eines de treball en grup (jabber, cvs, wiki, groupware, etc), a responsabilitzar-se de la seva feina. Ha d'estar dispost a adoptar un ritme de treball semblant al que tendria a l'oficina, a fer el treball que toca i a rendir encara que no es tengui el cap a prop. I el que és més important, la familia del teletreballador també ha de ser conscient de que encara que s'estigui a casa el teletreballador té les mateixes responsabilitats vers l'empresa o més que les que tenia estant a l'oficina.

Per l'empresari, gerent, director, etc. també hi ha molts de canvis. Ha de canviar la informàtica de l'empresa per permetre sistemes col·laboratius de treball (servidors jabber, groupware, gestió de projectes web, veu damunt ip, teleconferència, cvs/svn) i a més, i això potser és el més important, canviar com es controla la feina que fa el treballador. M'explicaré. Sovint el cap del departament, el responsable del projecte (triis el que més convingui) mesura el treball per les hores de dedicació, per la permanència. Se sap que un treballador fa feina perquè el seu cos és físicament a l'oficina (posaut totes les cometes que volgueu a aquesta frase). El teletreball també implica canviar la manera de gestionar el personal i la tasca del gestor esdevé molt més complexa que liminar-se a comptar cossos i hores. El gestor haurà de verificar la feina que es fa, els "commits" que hi ha al cvs, les línees de codi escrites, els errors resolts, les contribucions al fòrums, a la documentació, etc. A més s'ha d'adaptar a noves maneres de fer feina, planificar molt més les tasques que s'han de fer, comunicar d'una altra manera i ser capaç de gestionar un equip no presencial, ser capaç de donar responsabilitat i confiança a la gent que teletreballa i al mateix temps ser capaç de controlar els resultats del teletreball.

El teletreball implica molts beneficis tant per l'empresar com pel treballador que estigui dispost a acceptar aquesta manera de fer fina, però també implica molts canvis, noves maneres de fer feina i noves responsabilitats, i desgraciadament encara hi ha massa gent, fins i tot en el món tecnològic, que rebutja tot allò que fagi la menor flaire de canvi.

Crec que el teletreball en el sector informàtic pot marcar la diferència entre ser competitius i no ser-ho i potser serà el tret que diferenciarà en el futur les empreses modernes de les que s'han quedat ancorades en el passat.

blog comments powered by Disqus