El blog de Trespams

[ x ]

Faig servir les cookies de Google Analytics per al control de visites i estadístiques..
És una pardalada, però la llei diu que us he d'avisar, ja veus. Així que si visitau aquest blog donau-vos per informats o sortiu ara mateix i netejau les cookies del vostre navegador. Si continuau llegint, suposaré que ja us està bé. Si vols saber com llevar les cookies del teu navegador: aquí ho pots trobar

Django class based views (VII) - Epíleg

El món de les class based views dóna per molt, la possibilitat de sobreescriure funcions, canviar paràmetres i anar combinant mixins fins a obtenir el que necessitam ens permet reutilitzar molt de codi i de manera elegant.

En aquest darrer post de la sèrie veurem algunes de les situacions més habituals en les que ens podem trobar i la facilitat amb que es resolen.

El formulari per defecte no és el que vull

Sovint quan editam un objecte mitjançant un formulari ens trobam que hi ha camps que no volem que s'editin. A l'exemple que hem fet servir fins ara imaginem que no volem que una vegada s'ha crear l'slug es pugui modificar.

Per fer això el que hem de fer és crear un formulari nou. Com que es bo tenir les coses organitzades ho farem dins el fitxer forms.py

class SampleEditForm(forms.ModelForm):
  class Meta:
    model = Sample
    exclude = ('slug',)

i llavors a la classe que implementa l'edició li direm que agafi aquest formulari per a editar l'objecte

from forms import SampleEditForm

class SampleUpdateView(UpdateView):
  model = Sample
  success_url = reverse_lazy('tutorial_list_sample')
  form_class=SampleEditForm

Volem poder filtrar/ordenar els resultats

El ListView és un component idial per a fer cerques i filtres. Amb una fulla d'estils i un poc de javascript podem fer gairebé de tot. Per a no complicar-ho massa suposem que el que volem és establir dos filtres: un per quantitats positives i un de negatives, a més de l'opció per defecte que serà la de mostar-ho tot.

Afegirem els links dels filtres:

<a href="{% url tutorial_list_sample %}">All</a>|
<a href="{% url tutorial_list_sample %}?filter=positive">Positive</a>|
<a href="{% url tutorial_list_sample %}?filter=negative">Negative</a>

i ara a la classe el que farem serà sobrescriure el mètode get_queryset de manera que tengui en compte si estam filtrant o no i que apliqui el que correspon

class SampleListView(ListView):
  model = Sample
  paginate_by = 5

  def get_queryset(self):
    queryset = super(SampleListView, self).get_queryset()
    filter = self.request.GET.get('filter')
    if filter == 'positive':
      queryset = queryset.filter(ammount__gt=0)
    elif filter== 'negative':
      queryset = queryset.filter(ammount__lt=0)
    return queryset

Com es pot veure als exemples al final es tracta de'anar cercant el que s'ha de sobreescriure o extendre per a adaptar-lo a les nostres necessitats.

No vull acabar la sèrie sense referir-me a tota la part de Class Based Views orientades a mostrar informació que ha d'estar relacionada amb dates. Aquestes classes es troben a django.views.generic.dates i amb el que hem vist de ben segur que no tindreu cap dificultat per a fer-les servir.

Esper que us hagi agradat la sèrie i que us sigui profitosa. L'objectiu ha estat introduïr aquesta manera de fer les coses i organitzar el codi, que per projectes amb un bon grapat de models i manteniments, resulta amb menys codi, més ordenat i sobretot més mantenible i reaprofitable.

blog comments powered by Disqus