[ x ]

Faig servir les cookies de Google Analytics per al control de visites i estadístiques..
És una pardalada, però la llei diu que us he d'avisar, ja veus. Així que si visitau aquest blog donau-vos per informats o sortiu ara mateix i netejau les cookies del vostre navegador. Si continuau llegint, suposaré que ja us està bé. Si vols saber com llevar les cookies del teu navegador: aquí ho pots trobar

FireLogger per Python

Quan hom fa feina amb Django una de les primeres coses que aprèn és a mirar la consola del servidor de desenvolupament. Al la consola hi apareixen els missatges d'error i els logs bé en forma de prints o com a logs de Python.

Convé evitar fer prints i fer servir els logs. Aprofitarem el funcionament del logger per tal de discrimitar els tipus de log i distingir entre els missatges que volem que es mostrin sols en depuració (DEBUG), errors o informatious.

Una configuració molt bàsica del logs és la que propòs a projecte base d'appfusedjango, molt ràpidament:

Al properties.py o al settings configuram el sistema de log

1
2
3
4
5
import logging
logging.basicConfig(
    format="%(asctime)s-%(levelname)s-%(name)s-%(lineno)s-%(message)s",
    level = logging.DEBUG,
)

i a cada arxiu on el volguem fer servir

1
2
import logging
log = logging.getLogger(__name__)

Això ens permte configurar a un sols lloc el nivell de log que volguem i a més saber des d'on s'estan generant els missatges.

Com a retruc, a més ens servirà per poder mostrar els logs a la consola del Firebug gràcies a l'aplicació FireLogger.

Aquesta aplicació té una instal·lació en dues parts, ja que hem d'instal·lar el plugin de Firefox que hi trobareu a la plana (la versió 0.7 en el moment d'escriure això) i després instal·lar les llibreries Python necessàries.

La plana recomana fer servir easy_install però en aquests moments el paquet que hi ha al PyPi està desactualitzat així que millor instal·lar-ho a mà:

 sudo easy_install paver
 sudo easy_install  jsonpickle
 git clone git://github.com/darwin/firepython.git
 cd firepython
 sudo python setup.py install

Amb això a una Ubuntu basta. Una vegada insta·lat anirem a la nostra palicació Django i a la secció del MIDDLEWARE_CLASSES afegirem

 firepython.middleware.FirePythonDjango

Podem obrir ara la consola de Firebug i trobarem una nova secció anomenada Logger. Aquí apareixeran els missatges de Log de la nostra aplicació. Podem filtrar per la criticitat del log i a la mateixa vegada tenim tota la potència del Firebug per a la depuració de l'aplicació.

Una bona eina per tenir al caixó de les de desenvolupament i depuració.

Els comentaris estan tancats.

Els pingbacks estan tancats.